Znajdź księgę wieczystą po numerze działki

Wpisz pełny identyfikator działki, aby wyszukać dla niej księgę wieczystą:

Pełny identyfikator działki ma postać: 320906_5.0211.161/2. Możesz go uzyskać w odpowiednim wydziale ewidencji gruntów lub znaleźć na mapie w portalu GeoPortal.gov.pl.

Nie znasz pełnego identyfikatora działki?

Możesz wyszukać działkę poprzez określenie jej położenia. Zacznij od wyboru województwa:


Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.