Lista działek, powiat Żory, gmina Żory

Oto lista zaindeksowanych działek znajdujących się w wybranej gminie:

247901_1.0007.AR_1365/18
Żory
247901_1.0007.AR_1366/18
Żory
247901_1.0007.AR_1364/18
Żory
247901_1.????.1
Żory
247901_1.????.1
Żory
247901_1.????.2
Żory
247901_1.0007AR_1.2
Żory
247901_1.????.2
Żory
247901_1.0010AR_7.2
Żory
247901_1.????.3
Żory
247901_1.0010AR_7.3
Żory
247901_1.????.4
Żory
247901_1.0005.4
Żory
247901_1.????.4
Żory
247901_1.????.5
Żory
247901_1.0005.5
Żory
247901_1.????.6
Żory
247901_1.????.6
Żory
247901_1.????.6
Żory
247901_1.0001.6
Żory
247901_1.0007.6
Żory
247901_1.????.7
Żory
247901_1.0005.7
Żory
247901_1.????.7
Żory
247901_1.0010AR_7.7
Żory
247901_1.????.8
Żory
247901_1.0010.8
Żory, Rybnicka
247901_1.0004AR_3.8
Żory, Złota 19
247901_1.0005.8
Żory
247901_1.????.8
Żory
247901_1.????.8
Żory
247901_1.0010.8
Żory, Rybnicka
247901_1.0009AR_7.8
Żory
247901_1.????.9
Żory
247901_1.0009AR_2.9
Żory
247901_1.????.9
Żory
247901_1.0004AR_3.9
Żory
247901_1.0010AR_7.9
Żory
247901_1.????.10
Żory
247901_1.????.10
Żory
247901_1.0007.10
Żory
247901_1.0004AR_3.10
Żory
247901_1.0005AR_2.10
Żory
247901_1.????.11
Żory
247901_1.????.11
Żory
247901_1.????.11
Żory
247901_1.????.12
Żory
247901_1.????.12
Żory
247901_1.????.12
Żory
247901_1.????.12
Żory
247901_1.????.13
Żory
247901_1.0006AR_6.13
Żory, Łąkowa 99
247901_1.0005AR_1.13
Żory, Gajowa 47
247901_1.????.13
Żory
247901_1.0005AR_2.14
Osiny
247901_1.????.14
Żory
247901_1.????.14
Żory
247901_1.????.14
Żory
247901_1.0001.14
Żory
247901_1.????.15
Żory
247901_1.????.15
Żory
247901_1.????.16
Żory
247901_1.????.16
Żory
247901_1.????.16
Żory
247901_1.0002.16
Żory
247901_1.????.17
Żory
247901_1.????.17
Żory
247901_1.0002AR_1.17/1
Żory
247901_1.0002AR_1.17/2
Żory
247901_1.????.18
Żory
247901_1.????.18
Żory
247901_1.0002.18
Żory
247901_1.????.19
Żory
247901_1.????.19
Żory
247901_1.????.19
Żory
247901_1.????.19
Żory
247901_1.????.19
Żory
247901_1.????.19
Żory
247901_1.0009.19
Żory
247901_1.????.19
Żory
247901_1.????.20
Żory
247901_1.0007.20
Żory
247901_1.0007AR_3.20
Żory
247901_1.????.20
Żory
247901_1.????.20
Żory
247901_1.????.20
Żory
247901_1.????.20
Żory
247901_1.????.20
Żory
247901_1.0006.20
Żory
247901_1.????.20
Żory
247901_1.????.21
Żory
247901_1.????.21
Żory
247901_1.????.21
Żory
247901_1.????.21
Żory
247901_1.????.21
Żory
247901_1.????.21
Żory
247901_1.0006.21/0
Żory
247901_1.0007.22
Żory, Rybnicka 203
247901_1.????.22
Żory
247901_1.????.22
Żory

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.