Lista działek, powiat Rybnik, gmina Rybnik

Oto lista zaindeksowanych działek znajdujących się w wybranej gminie:

247301_1.????.???
Wielopole
247301_1.????.???
Ligota
247301_1.????.???
Rybnik
247301_1.????.*
Rybnik
247301_1.????.???
Ligota
247301_1.????.???
Chwałowice
247301_1.????.???
Chwałowice
247301_1.????.???
Rybnik, RUDZKIEJ
247301_1.????.* 247301_1.????.*
Rybnik
247301_1.????.*
Kłokocin
247301_1.????.*
Niedobczyce
247301_1.????.???
Rybnik
247301_1.????.???
Rybnik
247301_1.0041.AR_3054/10
Rybnik, Rybna 8F
247301_1.0041.AR_3055/10
Rybnik
247301_1.0041.AR_3056/10
Rybnik
247301_1.0041.AR_3057/10
Rybnik
247301_1.0041.AR_3053/10
Rybnik
247301_1.0041.AR_3058/10
Rybnik
247301_1.????.???
Chwałowice
247301_1.????.???
Niewiadom Górny
247301_1.????.???
Ligota
247301_1.????.???
Ligota
247301_1.????.???
Ligota
247301_1.????.???
Rybnik
247301_1.????.BRAK
Ligota
247301_1.????.???
Niedobczyce
247301_1.????.???
Wrzosy
247301_1.????.1
Rybnik
247301_1.0112.1
Rybnik
247301_1.0019.1
Rybnik, Stawowa
247301_1.????.1
Chwałowice
247301_1.????.1
Rybnik
247301_1.0063.1 247301_1.0112AR_2.1
Rybnik
247301_1.????.1
Gotartowice
247301_1.????.1
Chwałowice
247301_1.????.1/1
Rybnik
247301_1.????.1
Rybnik
247301_1.????.1
Rybnik
247301_1.????.1
Chwałęcice
247301_1.0089.1
Rybnik
247301_1.????.1
Rybnik
247301_1.0112AR_2.1
Rybnik
247301_1.????.2
Wielopole
247301_1.????.2
Chwałowice
247301_1.????.2
Chwałęcice
247301_1.0009AR_7.2
Rybnik
247301_1.0019.2
Rybnik
247301_1.????.2
Gotartowice
247301_1.????.2
Chwałowice
247301_1.????.2
Rybnik
247301_1.????.2
Zebrzydowice
247301_1.????.2
Rybnik
247301_1.????.2
Ligota
247301_1.????.2 247301_1.????.2
Rybnik
247301_1.0020AR_1.2/1
Rybnik
247301_1.????.2
Niedobczyce
247301_1.????.3
Rybnik
247301_1.????.3
Wielopole
247301_1.????.3
Gotartowice
247301_1.????.3
Niewiadom Górny
247301_1.????.3
Niewiadom Dolny
247301_1.????.3
Chwałowice
247301_1.????.3
Rybnik
247301_1.0102AR_3.3
Rybnik
247301_1.????.3
Ochojec
247301_1.????.4
Chwałowice
247301_1.????.4
Rybnik
247301_1.????.4
Gotartowice
247301_1.????.4
Rybnik
247301_1.????.4
Rybnik
247301_1.????.4
Popielów
247301_1.0120.4
247301_1.0113.4 247301_1.????.4
Rybnik
247301_1.????.4
Rybnik
247301_1.0020.4
Rybnik
247301_1.????.4
Niewiadom Dolny
247301_1.????.5
Gotartowice
247301_1.0028.5 247301_1.????.5
247301_1.0063.5
Rybnik
247301_1.0029AR_4.5
Rybnik
247301_1.????.5
Rybnik
247301_1.0028.5
247301_1.????.5
Rybnik
247301_1.????.6
Rybnik
247301_1.????.6
Boguszowice
247301_1.????.6
Rybnik
247301_1.0063.6 247301_1.????.6/5
Rybnik
247301_1.0065.6
Rybnik
247301_1.????.6
Gotartowice
247301_1.????.6
Rybnik
247301_1.0113.6 247301_1.????.7
Rybnik
247301_1.????.7
Rybnik

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.