Lista działek, powiat oleski, gmina Radłów

Oto lista zaindeksowanych działek znajdujących się w wybranej gminie:

160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0065.???
Radłów
160805_2.0021.???
Ligota Oleska
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0065.???
Radłów
160805_2.0040.*
Kościeliska
160805_2.0065.*
Radłów
160805_2.0032.???
Nowe Karmonki
160805_2.0040.???
Kościeliska
160805_2.0040.???
Kościeliska
160805_2.0040.???
Kościeliska
160805_2.0040.???
Kościeliska
160805_2.0040.???
Kościeliska
160805_2.0040.???
Kościeliska
160805_2.0040.???
Kościeliska
160805_2.0040.*
Kościeliska
160805_2.0040.???
Kościeliska
160805_2.0040.???
Kościeliska
160805_2.0040.???
Kościeliska
160805_2.0040.???
Kościeliska
160805_2.0087.*
Wichrów
160805_2.0087.*
Wichrów
160805_2.????.* 160805_2.0087.???
Wichrów
160805_2.0087.*
Wichrów
160805_2.0087.???
Wichrów
160805_2.0040.*
Kościeliska
160805_2.0040.*
Kościeliska
160805_2.0040.???
Kościeliska
160805_2.0040.*
Kościeliska
160805_2.0003.???
Biskupice
160805_2.0040.???
Kościeliska
160805_2.0065.???
Radłów
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0076.*
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0032.???
Nowe Karmonki
160805_2.0065.???
Radłów
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0065.*
Radłów
160805_2.0065.???
Radłów
160805_2.0065.*
Radłów
160805_2.0065.*
Radłów
160805_2.0065.???
Radłów
160805_2.0090.???
Wolęcin
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.????.??? 160805_2.0076.*
Sternalice
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0032.???
Nowe Karmonki
160805_2.0032.???
Nowe Karmonki
160805_2.0032.*
Nowe Karmonki
160805_2.0032.???
Nowe Karmonki
160805_2.0032.???
Nowe Karmonki
160805_2.0032.???
Nowe Karmonki
160805_2.0032.*
Nowe Karmonki
160805_2.0003.???
Biskupice
160805_2.0032.???
Nowe Karmonki
160805_2.0076.???
Sternalice
160805_2.0003.???
Biskupice
160805_2.0040.???
Kościeliska
160805_2.0087.???
Wichrów
160805_2.0003.*
Biskupice
160805_2.0065.???
Radłów
160805_2.0065.???
Radłów
160805_2.0022.???
Kolonia Biskupska
160805_2.0065.???
Radłów
160805_2.0087.???
Wichrów
160805_2.0087.*
Wichrów
160805_2.0003.???
Biskupice
160805_2.0087.???
Wichrów
160805_2.0065.???
Radłów
160805_2.????.???
Ligota
160805_2.????.???
Ligota
160805_2.0032.???
Nowe Karmonki
160805_2.0022.*
Kolonia Biskupska
160805_2.0003.*
Biskupice
160805_2.0003.???
Biskupice
160805_2.0003.*
Biskupice
160805_2.????.???
Ligota
160805_2.0087.???
Wichrów
160805_2.0032.???
Nowe Karmonki
160805_2.????.???
Ligota
160805_2.????.*
Ligota
160805_2.0076.???
Sternalice

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.