Lista działek, powiat oleski, gmina Dobrodzień

Oto lista zaindeksowanych działek znajdujących się w wybranej gminie:

160801_5.0066.???
Szemrowice
160801_5.0092.???
Turza
160801_4.0024.???
Dobrodzień
160801_4.0024.*
Dobrodzień
160801_4.0024.???
Dobrodzień
160801_4.0024.???
Dobrodzień
160801_5.0060.???
Pludry
160801_5.????.???
Myślina
160801_5.0022.???
Gosławice
160801_5.0092.???
Turza
160801_5.0092.???
Turza
160801_5.0060.???
Pludry
160801_4.0024.???
Dobrodzień
160801_5.0089.*
Myślina
160801_5.0022.*
Gosławice
160801_5.0076.???
Warłów
160801_5.0065.???
Rzędowice
160801_4.0024.???
Dobrodzień
160801_4.0024.1
Dobrodzień
160801_5.0021.1
Główczyce
160801_5.0053.1
Makowczyce
160801_5.0076.1
Warłów
160801_5.0076.1
Warłów
160801_5.0092.1
Turza
160801_5.0006.1
Bzinica Stara
160801_4.????.1
Waśniów
160801_5.0089.1
Myślina
160801_5.0022AR_14.1/2
Gosławice
160801_5.0022.1/1
Gosławice
160801_5.0021.1
Główczyce
160801_5.0030.1
Klekotna
160801_5.0061.1
Bzinica Nowa
160801_5.0053.1
Makowczyce
160801_5.0006.1
Bzinica Stara
160801_4.0024.1/12
Dobrodzień
160801_5.0065.1
Rzędowice
160801_5.0086.1
Zwóz
160801_5.0053.1
Makowczyce
160801_5.0061AR_6.1
Bzinica Nowa
160801_5.0021.2
Główczyce
160801_5.0022AR_155.2/12
Gosławice
160801_5.0076.2
Warłów
160801_5.0076.2
Warłów
160801_5.0092.2
Turza
160801_5.0065.2
Rzędowice
160801_5.0006.2
Bzinica Stara
160801_4.????.2
Waśniów
160801_5.0089.2
Myślina
160801_5.0021.2
Główczyce
160801_5.0022.2
Gosławice
160801_5.0006.2
Bzinica Stara
160801_5.0053.2
Makowczyce
160801_5.0076.2
Warłów
160801_5.0006.2
Bzinica Stara
160801_5.0053.2
Makowczyce
160801_5.0022.2
Gosławice
160801_5.0065.2
Rzędowice
160801_5.0065.2
Rzędowice
160801_5.0089.2
Myślina
160801_5.0030.2
Klekotna
160801_4.0024AR_1.2
Dobrodzień
160801_5.0076.3
Warłów
160801_5.0021.3
Główczyce
160801_5.0076.3
Warłów
160801_5.0076.3
Warłów
160801_5.0065.3
Rzędowice
160801_5.0076.3
Warłów
160801_5.0015.3
Ligota Dobrodzieńska
160801_5.????.3
Bzinica
160801_5.0022.3
Gosławice
160801_5.0021.3
Główczyce
160801_5.0053.3
Makowczyce
160801_5.0006.3
Bzinica Stara
160801_5.0061AR_7.3
Bzinica Nowa
160801_5.0065AR_11.3
Rzędowice
160801_5.0061.3
Bzinica Nowa
160801_5.0076.3
Warłów
160801_5.0089.3
Myślina
160801_5.0065.3
Rzędowice
160801_4.????.3
160801_5.0066.3
Szemrowice
160801_5.0030.3
Klekotna
160801_5.0089.3
Myślina
160801_5.0066.3
Szemrowice
160801_5.0076.4
Warłów
160801_5.0076.4
Warłów
160801_5.0076.4
Warłów
160801_5.0065.4
Rzędowice
160801_5.0053.4
Makowczyce
160801_5.0089.4
Myślina
160801_5.0006.4
Bzinica Stara
160801_5.0053AR_1.4
Makowczyce
160801_5.0241AR_4.4
Błachów
160801_5.0022.4
Gosławice
160801_5.0021.4
Główczyce
160801_5.0065.4
Rzędowice
160801_5.0089AR_1.4
Myślina
160801_4.0076.4 160801_5.0061AR_7.4
Bzinica Nowa
160801_5.0065AR_11.4
Rzędowice

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.