Lista działek, woj. mazowieckie, powiat płocki

Wybierz gminę, w której chcesz odnaleźć wybraną działkę:

gmina Bielsk gmina Bodzanów gmina Brudzeń Duży gmina Bulkowo
gmina Drobin gmina Gąbin gmina Łąck gmina Mała Wieś
gmina Nowy Duninów gmina Radzanowo gmina Słubice gmina Słupno
gmina Stara Biała gmina Staroźreby gmina Wyszogród

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.