Lista działek, woj. lubelskie, powiat chełmski

Wybierz gminę, w której chcesz odnaleźć wybraną działkę:

gmina Białopole gmina Chełm gmina Dorohusk gmina Dubienka
gmina Kamień gmina Leśniowice gmina Rejowiec gmina Rejowiec Fabryczny
gmina Rejowiec Fabryczny gmina Ruda-Huta gmina Sawin gmina Siedliszcze
gmina Wierzbica gmina Wojsławice gmina Żmudź

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.