Księgi wieczyste, Wołczkowo, ul. Wiśniowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wołczkowo, ul. Wiśniowa 1 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/3
Wołczkowo, ul. Wiśniowa 2 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/9
Wołczkowo, ul. Wiśniowa 3 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/2
Wołczkowo, ul. Wiśniowa 8 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/6
Wołczkowo, ul. Wiśniowa 9 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/4
Wołczkowo, ul. Wiśniowa 10 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.