Księgi wieczyste, Wołczkowo, ul. Krótka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wołczkowo, ul. Krótka 1 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/5
Wołczkowo, ul. Krótka 1A brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/7
Wołczkowo, ul. Krótka 2 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/3
Wołczkowo, ul. Krótka 3 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/2
Wołczkowo, ul. Krótka 3A brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/9
Wołczkowo, ul. Krótka 4 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/3
Wołczkowo, ul. Krótka 5 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/4
Wołczkowo, ul. Krótka 6 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/2
Wołczkowo, ul. Krótka 6A brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/4
Wołczkowo, ul. Krótka 7 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.