Księgi wieczyste, Wołczkowo, ul. Jutrzenki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wołczkowo, ul. Jutrzenki 3 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/8
Wołczkowo, ul. Jutrzenki 5 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/0
Wołczkowo, ul. Jutrzenki 9 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/2
Wołczkowo, ul. Jutrzenki 11 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.