Księgi wieczyste, Wołczkowo, ul. Jabłoniowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wołczkowo, ul. Jabłoniowa 2 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/1
Wołczkowo, ul. Jabłoniowa 3 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/3
Wołczkowo, ul. Jabłoniowa 4 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.