Księgi wieczyste, Wołczkowo, ul. Forsycji

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wołczkowo, ul. Forsycji 1 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/5
Wołczkowo, ul. Forsycji 2 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/2
Wołczkowo, ul. Forsycji 3 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/9
Wołczkowo, ul. Forsycji 4 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/5
Wołczkowo, ul. Forsycji 5 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/0
Wołczkowo, ul. Forsycji 6 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/1
Wołczkowo, ul. Forsycji 7 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/7
Wołczkowo, ul. Forsycji 8 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/8
Wołczkowo, ul. Forsycji 9 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/6
Wołczkowo, ul. Forsycji 10 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/2
Wołczkowo, ul. Forsycji 11 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/3
Wołczkowo, ul. Forsycji 12 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/5
Wołczkowo, ul. Forsycji 13 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/9
Wołczkowo, ul. Forsycji 14 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/9
Wołczkowo, ul. Forsycji 15 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/4
Wołczkowo, ul. Forsycji 16 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/6
Wołczkowo, ul. Forsycji 17 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/2
Wołczkowo, ul. Forsycji 18 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/9
Wołczkowo, ul. Forsycji 19 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/9
Wołczkowo, ul. Forsycji 20 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/8
Wołczkowo, ul. Forsycji 21 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/7
Wołczkowo, ul. Forsycji 22 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/9
Wołczkowo, ul. Forsycji 23 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/1
Wołczkowo, ul. Forsycji 24 brak lokali SZ2S/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.