Księgi wieczyste, Łukowice

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łukowice, Łukowice 2 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/0
Łukowice, Łukowice 3 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/6
Łukowice, Łukowice 5 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/1
Łukowice, Łukowice 6 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/4
Łukowice, Łukowice 7 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/5
Łukowice, Łukowice 8 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/3
Łukowice, Łukowice 9 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/3
Łukowice, Łukowice 10 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/6
Łukowice, Łukowice 11 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/6
Łukowice, Łukowice 17 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/0
Łukowice, Łukowice 19 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/2
Łukowice, Łukowice 20 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/6
Łukowice, Łukowice 21 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/0
Łukowice, Łukowice 23 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/8
Łukowice, Łukowice 26 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/5
Łukowice, Łukowice 27 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/2
Łukowice, Łukowice 28 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/2
Łukowice, Łukowice 29 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.