Księgi wieczyste, Cedynia, ul. Zygmuntowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Cedynia, ul. Zygmuntowska 1 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/1
Cedynia, ul. Zygmuntowska 3 2 lokali SZ1Y/xxxxxxxx/1
Cedynia, ul. Zygmuntowska 3A brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/1
Cedynia, ul. Zygmuntowska 4 1 lokali SZ1Y/xxxxxxxx/8
Cedynia, ul. Zygmuntowska 5 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/3
Cedynia, ul. Zygmuntowska 8 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.