Księgi wieczyste, Banie, ul. Jagiellońska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Banie, ul. Jagiellońska 1 19 lokali SZ1Y/xxxxxxxx/1
Banie, ul. Jagiellońska 1A 7 lokali SZ1Y/xxxxxxxx/1
Banie, ul. Jagiellońska 1B 15 lokali SZ1Y/xxxxxxxx/1
Banie, ul. Jagiellońska 4 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/3
Banie, ul. Jagiellońska 6 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/1
Banie, ul. Jagiellońska 10 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/2
Banie, ul. Jagiellońska 13 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/4
Banie, ul. Jagiellońska 14 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/0
Banie, ul. Jagiellońska 16 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/9
Banie, ul. Jagiellońska 24 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/3
Banie, ul. Jagiellońska 26 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/7
Banie, ul. Jagiellońska 28 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/3
Banie, ul. Jagiellońska 29 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/6
Banie, ul. Jagiellońska 30 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/9
Banie, ul. Jagiellońska 32 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/6
Banie, ul. Jagiellońska 35 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.