Księgi wieczyste, Banie, ul. Dworcowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Banie, ul. Dworcowa 1 2 lokali SZ1Y/xxxxxxxx/8
Banie, ul. Dworcowa 2 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/2
Banie, ul. Dworcowa 3 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/5
Banie, ul. Dworcowa 6 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/9
Banie, ul. Dworcowa 7 brak lokali SZ1Y/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.