Księgi wieczyste, Koziegłowy, ul. Taczaka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Koziegłowy, ul. Taczaka 7 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/5
Koziegłowy, ul. Taczaka 17C brak lokali PO1P/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.