Księgi wieczyste, Dobrzyca, ul. Stefańskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Dobrzyca, ul. Stefańskiego 5 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/7
Dobrzyca, ul. Stefańskiego 7 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/5
Dobrzyca, ul. Stefańskiego 9 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.