Księgi wieczyste, Dobrzyca, ul. Różana

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Dobrzyca, ul. Różana 2 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/4
Dobrzyca, ul. Różana 4 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/0
Dobrzyca, ul. Różana 5 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/9
Dobrzyca, ul. Różana 6 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/6
Dobrzyca, ul. Różana 7 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/6
Dobrzyca, ul. Różana 8 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/7
Dobrzyca, ul. Różana 10 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/0
Dobrzyca, ul. Różana 11 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/1
Dobrzyca, ul. Różana 12 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/1
Dobrzyca, ul. Różana 13 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/4
Dobrzyca, ul. Różana 15 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/4
Dobrzyca, ul. Różana 16 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/3
Dobrzyca, ul. Różana 17 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/7
Dobrzyca, ul. Różana 18 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/7
Dobrzyca, ul. Różana 19 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/4
Dobrzyca, ul. Różana 20 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/0
Dobrzyca, ul. Różana 21 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/9
Dobrzyca, ul. Różana 22 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/0
Dobrzyca, ul. Różana 23 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/3
Dobrzyca, ul. Różana 24 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/7
Dobrzyca, ul. Różana 26 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/6
Dobrzyca, ul. Różana 27 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/7
Dobrzyca, ul. Różana 28 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/8
Dobrzyca, ul. Różana 29 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/7
Dobrzyca, ul. Różana 30 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/2
Dobrzyca, ul. Różana 34 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/9
Dobrzyca, ul. Różana 35 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/5
Dobrzyca, ul. Różana 36 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/8
Dobrzyca, ul. Różana 37 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/6
Dobrzyca, ul. Różana 39 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.