Księgi wieczyste, Dobrzyca, ul. Pleszewska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Dobrzyca, ul. Pleszewska 1 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/7
Dobrzyca, ul. Pleszewska 2 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/0
Dobrzyca, ul. Pleszewska 3 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/6
Dobrzyca, ul. Pleszewska 4 5 lokali KZ1P/xxxxxxxx/1
Dobrzyca, ul. Pleszewska 5A brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/1
Dobrzyca, ul. Pleszewska 6A brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/4
Dobrzyca, ul. Pleszewska 8 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/9
Dobrzyca, ul. Pleszewska 10 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/0
Dobrzyca, ul. Pleszewska 11 5 lokali KZ1P/xxxxxxxx/4
Dobrzyca, ul. Pleszewska 12 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/3
Dobrzyca, ul. Pleszewska 13 3 lokali KZ1P/xxxxxxxx/4
Dobrzyca, ul. Pleszewska 14 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/1
Dobrzyca, ul. Pleszewska 14A brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/4
Dobrzyca, ul. Pleszewska 15 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/2
Dobrzyca, ul. Pleszewska 17 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/8
Dobrzyca, ul. Pleszewska 19 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/1
Dobrzyca, ul. Pleszewska 21 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/2
Dobrzyca, ul. Pleszewska 23 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/7
Dobrzyca, ul. Pleszewska 23A brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/2
Dobrzyca, ul. Pleszewska 25 2 lokali KZ1P/xxxxxxxx/2
Dobrzyca, ul. Pleszewska 26 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/2
Dobrzyca, ul. Pleszewska 27 6 lokali KZ1P/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.