Księgi wieczyste, Dobrzyca, ul. Parkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Dobrzyca, ul. Parkowa 1 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/8
Dobrzyca, ul. Parkowa 2 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/4
Dobrzyca, ul. Parkowa 3 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/3
Dobrzyca, ul. Parkowa 5 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/1
Dobrzyca, ul. Parkowa 6 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/2
Dobrzyca, ul. Parkowa 7 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/5
Dobrzyca, ul. Parkowa 8 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/2
Dobrzyca, ul. Parkowa 9 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/8
Dobrzyca, ul. Parkowa 10 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/6
Dobrzyca, ul. Parkowa 13 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/9
Dobrzyca, ul. Parkowa 14 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/4
Dobrzyca, ul. Parkowa 14A brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/9
Dobrzyca, ul. Parkowa 15 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/2
Dobrzyca, ul. Parkowa 17 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/3
Dobrzyca, ul. Parkowa 19 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/3
Dobrzyca, ul. Parkowa 20 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.