Księgi wieczyste, Dobrzyca, ul. Ostrowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Dobrzyca, ul. Ostrowska 1 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/9
Dobrzyca, ul. Ostrowska 1A brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/0
Dobrzyca, ul. Ostrowska 2A 18 lokali KZ1P/xxxxxxxx/4
Dobrzyca, ul. Ostrowska 2B 18 lokali KZ1P/xxxxxxxx/4
Dobrzyca, ul. Ostrowska 3 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/4
Dobrzyca, ul. Ostrowska 10 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/4
Dobrzyca, ul. Ostrowska 14 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/6
Dobrzyca, ul. Ostrowska 16 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/9
Dobrzyca, ul. Ostrowska 18 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.