Księgi wieczyste, Dobrzyca, ul. Krzywa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Dobrzyca, ul. Krzywa 1 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/8
Dobrzyca, ul. Krzywa 2 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/9
Dobrzyca, ul. Krzywa 3 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/7
Dobrzyca, ul. Krzywa 4 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/3
Dobrzyca, ul. Krzywa 5 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/1
Dobrzyca, ul. Krzywa 6 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/4
Dobrzyca, ul. Krzywa 7 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/5
Dobrzyca, ul. Krzywa 8 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/1
Dobrzyca, ul. Krzywa 11 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/1
Dobrzyca, ul. Krzywa 12 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/8
Dobrzyca, ul. Krzywa 13 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/9
Dobrzyca, ul. Krzywa 14 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/4
Dobrzyca, ul. Krzywa 15 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/9
Dobrzyca, ul. Krzywa 17 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/8
Dobrzyca, ul. Krzywa 19 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/5
Dobrzyca, ul. Krzywa 21 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.