Księgi wieczyste, Dobrzyca, ul. Jesionowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Dobrzyca, ul. Jesionowa 1 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/9
Dobrzyca, ul. Jesionowa 2 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/1
Dobrzyca, ul. Jesionowa 3 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/5
Dobrzyca, ul. Jesionowa 4 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/8
Dobrzyca, ul. Jesionowa 5 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/6
Dobrzyca, ul. Jesionowa 6 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/5
Dobrzyca, ul. Jesionowa 7 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/7
Dobrzyca, ul. Jesionowa 9 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/2
Dobrzyca, ul. Jesionowa 10 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/6
Dobrzyca, ul. Jesionowa 12 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/1
Dobrzyca, ul. Jesionowa 13 brak lokali KZ1P/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.