Księgi wieczyste, Kaczory, ul. Topolowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kaczory, ul. Topolowa 3 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Topolowa 4 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/8
Kaczory, ul. Topolowa 5 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Topolowa 6 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6
Kaczory, ul. Topolowa 8 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Topolowa 10 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/9
Kaczory, ul. Topolowa 11 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Topolowa 15 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Topolowa 16 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Topolowa 17 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.