Księgi wieczyste, Kaczory, ul. Rzadkowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kaczory, ul. Rzadkowska 2 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Rzadkowska 2A brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6
Kaczory, ul. Rzadkowska 3 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6
Kaczory, ul. Rzadkowska 4 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6
Kaczory, ul. Rzadkowska 5 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Rzadkowska 6 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Rzadkowska 7 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Rzadkowska 8 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Rzadkowska 9 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, ul. Rzadkowska 10 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Rzadkowska 11 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Rzadkowska 12 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Rzadkowska 14 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Rzadkowska 15 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, ul. Rzadkowska 16 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Rzadkowska 17 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/5
Kaczory, ul. Rzadkowska 20 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Rzadkowska 21 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/5
Kaczory, ul. Rzadkowska 21A brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Rzadkowska 22 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Rzadkowska 23 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Rzadkowska 24 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/8
Kaczory, ul. Rzadkowska 25 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/9
Kaczory, ul. Rzadkowska 26 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/8
Kaczory, ul. Rzadkowska 27 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Rzadkowska 28 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/9
Kaczory, ul. Rzadkowska 32 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Rzadkowska 33 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Rzadkowska 34 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Rzadkowska 36 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, ul. Rzadkowska 38 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6
Kaczory, ul. Rzadkowska 39 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Rzadkowska 40 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Rzadkowska 41 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/9
Kaczory, ul. Rzadkowska 42 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Rzadkowska 43 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6
Kaczory, ul. Rzadkowska 44 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Rzadkowska 45 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.