Księgi wieczyste, Kaczory, ul. Równopolska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kaczory, ul. Równopolska 3 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/2
Kaczory, ul. Równopolska 4 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/9
Kaczory, ul. Równopolska 5 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6
Kaczory, ul. Równopolska 6 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Równopolska 7 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/8
Kaczory, ul. Równopolska 8 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/5
Kaczory, ul. Równopolska 12 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/9
Kaczory, ul. Równopolska 13 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Równopolska 14 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Równopolska 15 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Równopolska 16 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Równopolska 17 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Równopolska 18 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Równopolska 20 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Równopolska 22 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, ul. Równopolska 24 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, ul. Równopolska 26 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Równopolska 28 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Równopolska 30 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, ul. Równopolska 32 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.