Księgi wieczyste, Kaczory, ul. Piekarska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kaczory, ul. Piekarska 1 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, ul. Piekarska 3 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Piekarska 4 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/8
Kaczory, ul. Piekarska 5 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/2
Kaczory, ul. Piekarska 6 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/2
Kaczory, ul. Piekarska 7 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Piekarska 8 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, ul. Piekarska 9 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Piekarska 10 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6
Kaczory, ul. Piekarska 11 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Piekarska 12 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6
Kaczory, ul. Piekarska 13 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6
Kaczory, ul. Piekarska 14 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Piekarska 15 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Piekarska 16 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Piekarska 17 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/2
Kaczory, ul. Piekarska 18 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/9
Kaczory, ul. Piekarska 19 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, ul. Piekarska 21 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Piekarska 23 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/5
Kaczory, ul. Piekarska 25 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.