Księgi wieczyste, Kaczory, ul. Nowe Osiedle

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kaczory, ul. Nowe Osiedle 2 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/8
Kaczory, ul. Nowe Osiedle 6 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/9
Kaczory, ul. Nowe Osiedle 7 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/9
Kaczory, ul. Nowe Osiedle 8 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Nowe Osiedle 9 1 lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Nowe Osiedle 10 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Nowe Osiedle 11 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Nowe Osiedle 13 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/9
Kaczory, ul. Nowe Osiedle 14 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Nowe Osiedle 16 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, ul. Nowe Osiedle 17 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.