Księgi wieczyste, Kaczory, ul. Lipowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kaczory, ul. Lipowa 1 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6
Kaczory, ul. Lipowa 2 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/9
Kaczory, ul. Lipowa 3 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Lipowa 5 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, ul. Lipowa 6 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6
Kaczory, ul. Lipowa 7 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, ul. Lipowa 8 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/9
Kaczory, ul. Lipowa 9 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Lipowa 10 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/8
Kaczory, ul. Lipowa 11 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Lipowa 12 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Lipowa 13 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Lipowa 14 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/5
Kaczory, ul. Lipowa 15 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6
Kaczory, ul. Lipowa 16 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Lipowa 17 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Lipowa 18 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, ul. Lipowa 19 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/8
Kaczory, ul. Lipowa 20 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/9
Kaczory, ul. Lipowa 21 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Lipowa 22 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Lipowa 23 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Lipowa 25 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Lipowa 27 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Lipowa 29 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Lipowa 31 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Lipowa 33 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/5
Kaczory, ul. Lipowa 35 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/5
Kaczory, ul. Lipowa 37 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6
Kaczory, ul. Lipowa 39 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/8
Kaczory, ul. Lipowa 41 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Lipowa 43 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Lipowa 44 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Lipowa 45 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Lipowa 47 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.