Księgi wieczyste, Kaczory, ul. Krótka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kaczory, ul. Krótka 1 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Krótka 2 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/5
Kaczory, ul. Krótka 3 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/8
Kaczory, ul. Krótka 4 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Krótka 5 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.