Księgi wieczyste, Kaczory, ul. Jasna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kaczory, ul. Jasna 2A brak lokali PO1H/xxxxxxxx/5
Kaczory, ul. Jasna 4 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.