Księgi wieczyste, Kaczory, pl. Jana Pawła II

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kaczory, pl. Jana Pawła II 6 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, pl. Jana Pawła II 8 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, pl. Jana Pawła II 9 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/8
Kaczory, pl. Jana Pawła II 11 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, pl. Jana Pawła II 12 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/2
Kaczory, pl. Jana Pawła II 20 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/8
Kaczory, pl. Jana Pawła II 22 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, pl. Jana Pawła II 24 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, pl. Jana Pawła II 26 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.