Księgi wieczyste, Kaczory, ul. Dziembowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kaczory, ul. Dziembowska 5 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/5
Kaczory, ul. Dziembowska 6 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/5
Kaczory, ul. Dziembowska 7 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Dziembowska 8 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/5
Kaczory, ul. Dziembowska 9 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/5
Kaczory, ul. Dziembowska 10 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6
Kaczory, ul. Dziembowska 11 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Dziembowska 12 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/9
Kaczory, ul. Dziembowska 13 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Dziembowska 14 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/8
Kaczory, ul. Dziembowska 15A brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, ul. Dziembowska 19 3 lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Dziembowska 21 2 lokali PO1H/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.