Księgi wieczyste, Kaczory, ul. Chodzieska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kaczory, ul. Chodzieska 5 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Chodzieska 6A brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Chodzieska 7 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Chodzieska 8 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Chodzieska 8A brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Chodzieska 9 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Chodzieska 10 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/0
Kaczory, ul. Chodzieska 11 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Chodzieska 12 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Chodzieska 14B brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Chodzieska 16 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Chodzieska 18 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Chodzieska 19 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Chodzieska 20 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Chodzieska 21 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/5
Kaczory, ul. Chodzieska 22 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/2
Kaczory, ul. Chodzieska 23 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/2
Kaczory, ul. Chodzieska 24 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/1
Kaczory, ul. Chodzieska 25 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Chodzieska 25A brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Chodzieska 26 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, ul. Chodzieska 27 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Chodzieska 30 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.