Księgi wieczyste, Kaczory, ul. Bukowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kaczory, ul. Bukowa 1 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/9
Kaczory, ul. Bukowa 2 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/4
Kaczory, ul. Bukowa 3 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/5
Kaczory, ul. Bukowa 4 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6
Kaczory, ul. Bukowa 5 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Bukowa 6 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/2
Kaczory, ul. Bukowa 7 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/3
Kaczory, ul. Bukowa 8 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/2
Kaczory, ul. Bukowa 9 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/8
Kaczory, ul. Bukowa 10 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/7
Kaczory, ul. Bukowa 12 brak lokali PO1H/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.