Księgi wieczyste, Opalenica, ul. Ticza Bara

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Opalenica, ul. Ticza Bara 1 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/1
Opalenica, ul. Ticza Bara 2 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/8
Opalenica, ul. Ticza Bara 2A brak lokali PO1N/xxxxxxxx/0
Opalenica, ul. Ticza Bara 3 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/4
Opalenica, ul. Ticza Bara 4 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/0
Opalenica, ul. Ticza Bara 5 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/3
Opalenica, ul. Ticza Bara 6 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/0
Opalenica, ul. Ticza Bara 7 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/6
Opalenica, ul. Ticza Bara 8 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/8
Opalenica, ul. Ticza Bara 9 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/0
Opalenica, ul. Ticza Bara 10 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/4
Opalenica, ul. Ticza Bara 11 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/1
Opalenica, ul. Ticza Bara 12 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/2
Opalenica, ul. Ticza Bara 13 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/5
Opalenica, ul. Ticza Bara 14 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/6
Opalenica, ul. Ticza Bara 16 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/6
Opalenica, ul. Ticza Bara 17 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/2
Opalenica, ul. Ticza Bara 18 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/3
Opalenica, ul. Ticza Bara 19 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/4
Opalenica, ul. Ticza Bara 20 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/2
Opalenica, ul. Ticza Bara 21 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/9
Opalenica, ul. Ticza Bara 22 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/8
Opalenica, ul. Ticza Bara 24 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/3
Opalenica, ul. Ticza Bara 25 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/4
Opalenica, ul. Ticza Bara 26 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/7
Opalenica, ul. Ticza Bara 27 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/7
Opalenica, ul. Ticza Bara 28 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/3
Opalenica, ul. Ticza Bara 28A 7 lokali PO1N/xxxxxxxx/3
Opalenica, ul. Ticza Bara 28B 1 lokali PO1N/xxxxxxxx/3
Opalenica, ul. Ticza Bara 29 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/0
Opalenica, ul. Ticza Bara 30 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/2
Opalenica, ul. Ticza Bara 31 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/6
Opalenica, ul. Ticza Bara 32 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/9
Opalenica, ul. Ticza Bara 33 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/1
Opalenica, ul. Ticza Bara 34 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/6
Opalenica, ul. Ticza Bara 35 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/1
Opalenica, ul. Ticza Bara 37 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/6
Opalenica, ul. Ticza Bara 39 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/3
Opalenica, ul. Ticza Bara 43 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/4
Opalenica, ul. Ticza Bara 49 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/3
Opalenica, ul. Ticza Bara 51 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/6
Opalenica, ul. Ticza Bara 53 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/7
Opalenica, ul. Ticza Bara 55 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/1
Opalenica, ul. Ticza Bara 57 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/8
Opalenica, ul. Ticza Bara 59 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.