Księgi wieczyste, Opalenica, ul. Kręta

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Opalenica, ul. Kręta 1 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/0
Opalenica, ul. Kręta 2 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/6
Opalenica, ul. Kręta 3 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/4
Opalenica, ul. Kręta 4 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/6
Opalenica, ul. Kręta 5 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/8
Opalenica, ul. Kręta 6 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/5
Opalenica, ul. Kręta 7 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/5
Opalenica, ul. Kręta 8 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/3
Opalenica, ul. Kręta 9 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/1
Opalenica, ul. Kręta 11 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/4
Opalenica, ul. Kręta 15 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/5
Opalenica, ul. Kręta 21 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/9
Opalenica, ul. Kręta 23 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/7
Opalenica, ul. Kręta 25 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/1
Opalenica, ul. Kręta 27 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/2
Opalenica, ul. Kręta 29 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/6
Opalenica, ul. Kręta 31 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/1
Opalenica, ul. Kręta 33 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.