Księgi wieczyste, Opalenica, ul. Gimnazjalna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Opalenica, ul. Gimnazjalna 1 brak lokali PO1N/xxxxxxxx/1
Opalenica, ul. Gimnazjalna 2 6 lokali PO1N/xxxxxxxx/5
Opalenica, ul. Gimnazjalna 4 20 lokali PO1N/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.