Księgi wieczyste, Czempiń, ul. Wybickiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Czempiń, ul. Wybickiego 1 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/6
Czempiń, ul. Wybickiego 4 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/8
Czempiń, ul. Wybickiego 13 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/6
Czempiń, ul. Wybickiego 14 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/8
Czempiń, ul. Wybickiego 16 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/8
Czempiń, ul. Wybickiego 17 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/7
Czempiń, ul. Wybickiego 19 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/2
Czempiń, ul. Wybickiego 20 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/1
Czempiń, ul. Wybickiego 22 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/6
Czempiń, ul. Wybickiego 27 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/2
Czempiń, ul. Wybickiego 29 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/1
Czempiń, ul. Wybickiego 30 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/1
Czempiń, ul. Wybickiego 34 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/7
Czempiń, ul. Wybickiego 36 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.