Księgi wieczyste, Czempiń, ul. Tarnowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Czempiń, ul. Tarnowska 5 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/3
Czempiń, ul. Tarnowska 24 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/6
Czempiń, ul. Tarnowska 28 brak lokali PO1K/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.