Księgi wieczyste, Grodzisk Wielkopolski, ul. Żydowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grodzisk Wielkopolski, ul. Żydowska 2 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/2
Grodzisk Wielkopolski, ul. Żydowska 3B brak lokali PO1S/xxxxxxxx/0
Grodzisk Wielkopolski, ul. Żydowska 5 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/0
Grodzisk Wielkopolski, ul. Żydowska 7 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/0
Grodzisk Wielkopolski, ul. Żydowska 9 1 lokali PO1S/xxxxxxxx/5
Grodzisk Wielkopolski, ul. Żydowska 11 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.