Księgi wieczyste, Grodzisk Wielkopolski, ul. Więzienna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grodzisk Wielkopolski, ul. Więzienna 1 2 lokali PO1S/xxxxxxxx/1
Grodzisk Wielkopolski, ul. Więzienna 2 2 lokali PO1S/xxxxxxxx/8
Grodzisk Wielkopolski, ul. Więzienna 2A brak lokali PO1S/xxxxxxxx/0
Grodzisk Wielkopolski, ul. Więzienna 4 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.