Księgi wieczyste, Grodzisk Wielkopolski, ul. Staszica

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grodzisk Wielkopolski, ul. Staszica 1 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/6
Grodzisk Wielkopolski, ul. Staszica 3 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/7
Grodzisk Wielkopolski, ul. Staszica 5 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/0
Grodzisk Wielkopolski, ul. Staszica 7 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/1
Grodzisk Wielkopolski, ul. Staszica 9 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/3
Grodzisk Wielkopolski, ul. Staszica 10 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/0
Grodzisk Wielkopolski, ul. Staszica 11 1 lokali PO1S/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.