Księgi wieczyste, Grodzisk Wielkopolski, ul. Przykop

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grodzisk Wielkopolski, ul. Przykop 1 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/9
Grodzisk Wielkopolski, ul. Przykop 3 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/7
Grodzisk Wielkopolski, ul. Przykop 4 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/0
Grodzisk Wielkopolski, ul. Przykop 5 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/0
Grodzisk Wielkopolski, ul. Przykop 10 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.