Księgi wieczyste, Grodzisk Wielkopolski, ul. Parkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grodzisk Wielkopolski, ul. Parkowa 3 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/4
Grodzisk Wielkopolski, ul. Parkowa 4 2 lokali PO1S/xxxxxxxx/8
Grodzisk Wielkopolski, ul. Parkowa 5 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.