Księgi wieczyste, Grodzisk Wielkopolski, ul. Ogrodowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grodzisk Wielkopolski, ul. Ogrodowa 1 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/3
Grodzisk Wielkopolski, ul. Ogrodowa 3 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/0
Grodzisk Wielkopolski, ul. Ogrodowa 4 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/6
Grodzisk Wielkopolski, ul. Ogrodowa 5 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/7
Grodzisk Wielkopolski, ul. Ogrodowa 9 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/2
Grodzisk Wielkopolski, ul. Ogrodowa 10 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/4
Grodzisk Wielkopolski, ul. Ogrodowa 13 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/7
Grodzisk Wielkopolski, ul. Ogrodowa 19 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.