Księgi wieczyste, Grodzisk Wielkopolski, ul. Mickiewicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grodzisk Wielkopolski, ul. Mickiewicza 2 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/5
Grodzisk Wielkopolski, ul. Mickiewicza 3 3 lokali PO1S/xxxxxxxx/3
Grodzisk Wielkopolski, ul. Mickiewicza 4 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/0
Grodzisk Wielkopolski, ul. Mickiewicza 5 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/0
Grodzisk Wielkopolski, ul. Mickiewicza 6 3 lokali PO1S/xxxxxxxx/6
Grodzisk Wielkopolski, ul. Mickiewicza 7 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/0
Grodzisk Wielkopolski, ul. Mickiewicza 9 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.