Księgi wieczyste, Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska 5 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/0
Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska 6 1 lokali PO1S/xxxxxxxx/4
Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska 9 2 lokali PO1S/xxxxxxxx/8
Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska 12 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/2
Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska 20 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/0
Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska 21 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/4
Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska 28 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/5
Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska 32 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/7
Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska 35 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/6
Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska 38 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/0
Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska 44 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/7
Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska 46 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/8
Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska 50 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.