Księgi wieczyste, Grodzisk Wielkopolski, ul. Fabryczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grodzisk Wielkopolski, ul. Fabryczna 1 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/9
Grodzisk Wielkopolski, ul. Fabryczna 2 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/7
Grodzisk Wielkopolski, ul. Fabryczna 7 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/7
Grodzisk Wielkopolski, ul. Fabryczna 10 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/6
Grodzisk Wielkopolski, ul. Fabryczna 14 brak lokali PO1S/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.